Rapportages

Rapportages zijn een nuttig middel om te achterhalen hoe jouw bedrijf presteert. Het biedt o.a. inzicht in hoeveel er is verkocht, hoeveel kosten er zijn gemaakt en hoeveel winst er onderaan de streep overblijft. De cijfers geven aan hoe gezond het bedrijf is en wat de potentieel van de bedrijfsvoering is. Wij maken overzichtelijke rapportages die in één oogopslag weergeven hoe je bedrijf ervoor staat. Met de belangrijkste kengetallen voor jouw organisatie weergegeven.

Het meeste uit jouw bedrijf halen

Wij geloven dat een rapportage maatwerk is. Voor iedere organisatie zijn andere kengetallen belangrijk. Stel, voor jouw organisatie is het belangrijk  inzicht te hebben in hoeveel de personeelskosten t.o.v. de omzet zijn. Wij verzorgen dat wat noodzakelijk is. Uiteindelijk is het belangrijkste dat jij het meeste uit de rapportage weet te halen en daarin denken wij graag mee. Wij geven een uitgebreide analyse op de cijfers aan de hand van een persoonlijk adviesgesprek.

PAx kan de volgende rapportages en begrotingen opstellen:

 • Winst- en verliesrekening:
  de standaard financiële rapportage die omzetten en kosten weergeeft in één totaaloverzicht. Hierin zijn variaties mogelijk die belangrijk zijn voor jouw concept om adequaat inzicht te krijgen.
 • Cashflow rapportage:
  deze rapportage biedt inzicht in wat je kan verwachten voor je banksaldo. Welke uitgaven en ontvangsten zijn er en hoeveel houd je onderaan de streep over?
 • Maatwerk rapportage:
  afhankelijk van het concept van jouw bedrijf kunnen wij maatwerk rapportages opstellen met aanvullende data. Denk hierbij bijv. aan een kassasysteem of andere bronnen. Zo kunnen wij diepgaande analyses verzorgen.
 • Exploitatiebegroting:
  wanneer je een verdieping wilt maken op jouw rapportage dan is het wijs om gebruik te maken van een exploitatiebegroting. Hierin staat wat voor resultaten je verwacht voor het komende jaar die je vervolgens zal afzetten tegen de wekelijkse winst- en verliesrekening. Dit geeft meer inzicht gedurende het jaar in hoe jouw bedrijf ervoor staat.
 • Liquiditeitsbegroting:
  deze begroting laat zien wat je verwacht te kunnen besteden gedurende het jaar. Dit zal aantonen of er knelpunten zijn op het gebied van liquide middelen. Wij zien dat een liquiditeitsbegroting veel rust kan brengen voor jou als ondernemer.
 • Investeringsbegroting:
  een investeringsbegroting is een totaaloverzicht van de investeringen die je verwacht te doen. Hieruit volgt overzicht in wat voor financieringsbehoefte nodig is voor de investeringen en wat voor jaarlijkse kosten volgen aan afschrijvingen aan de hand van de investeringen. Een dergelijke begroting is essentieel voor elke grote investering.
 • Financieel plan:
  een financieel plan combineert de drie begrotingen hierboven en wordt aangevuld met een balans om alle benodigde financiële inzichten te verzorgen voor een externe. Denk bijv. aan een bank of investeerder.

Vrijblijvend advies

Vul het onderstaande formulier in

  Financiele administratie

  Accountancy

  Advies

  Salaris-administratie

  Rapportages